Web: http://www.sobages.com/

Client: So bages
Lloc: Manresa – Barcelona
Projecte: Identitat corporativa + desenvolupament de la marca
Descripció: Creació de la identitat corporativa, aplicacions en diversos formats – tèxtil, parc mòbil, marcatge, etc -